การกำหนดเงื่อนไขพิเศษในการควมคุมการใช้โปรแกรมบัญชี EASY-ACC

บางบริษัทฯ อาจจะให้พนักงานเป็นผู้บันทึกรายการ การมีรหัสผ่านในการเข้าไปใช้งานอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอในการควบคุม โปรแกรมบัญชี EASY-ACC จะมีส่วนเพิ่มเติมให้ผู้ดูแลระบบ สามารถที่จะกำหนดสิทธิในการบันทึกรายการ เพื่อไม่ให้พนักงานทำรายการบางประเภทโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้

เงื่อนไขพิเศษนี้ได้แก่

  • ไม่อนุญาตให้ออกใบกำกับหากยอดเงินเกินวงเงินอนุมัติ
  • ไม่อนุญาตให้แก้ไข/เปลี่ียนแปลงราคาขายสินค้าขณะออกใบกำกับ
  • ไม่อนุญาตให้เลือกว่าจะแยกภาษีหรือรวมภาษีขณะออกใบกำกับ
  • ดูประวัติการขาสินค้าขณะออกใบกำกับได้เฉพาะรหัสผ่านที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

วิธีการใช้งาน

  • เรียกโปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ

ecacc_580615_003

  • ไปที่รายการ Others > กำหนดรูปแบบของใบกำกับ คลิกที่ Admin…

ecacc_580615_002

  • จากจอภาพ Admin Preferences ให้ทำเครื่องหมายที่หน้ารายการที่ต้องการ

ecacc_580615_004

หมายเหตุ การกำหนดเงื่อนไขพิเศษนี้จะต้องมีการกำหนดรหัสผ่านไว้ก่อนเท่านั้น

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X