การนำข้อมูลอื่นมาใช้กับโปรแกรม EASY-ACC

2015-04-02_16-54-00

บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด ได้พัฒนาโปรแกรมเสริมขึ้นเพื่อให้นำเข้าข้อมูลอื่น (Import) มาใช้งานโปรแกรม EASY-ACC ได้ ทำให้ผู้ที่ใช้งานโปรแกรมอื่น จะต้องการนำมาเชื่อมโยงกันก็สามารถทำได้อย่างสะดวกและง่ายดาย โดยข้อมูลที่สามารถนำเข้าได้ ได้แก่

  • รหัสสินค้า >>  คลิก
  • รหัสเจ้าหนี้/ร้านค้า >> คลิก
  • รหัสลูกหนี้/ลูกค้า >>  คลิก
  • รหัสพนักงาน >>  คลิก

วิธีการนำเข้า เพียงแต่จัดรูปแบบข้อมูลบน MS Excel ตามที่โปรแกรมกำหนด แล้วก็ใช้โปรแกรมที่ได้จัดเตรียมไว้ก็นำเข้าข้อมูลไปใช้งานได้ทันที ( คลิก ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ข้อมูลของโปรแกรม EASY-ACC ยังสามารถส่งออกในรูปแบบของ MS-Excel เพื่อไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ได้อีกด้วย การแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างโปรแกรมเป็นการเพิ่มคุณประโยชน์ในการใช้งานโปรแกรม ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอน ลดความซ้ำซ้อน และยังสามารถนำไปประยุกต์การทำงานอื่นๆ ตามที่ต้องการได้อย่างมากมาย

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.businesssoft.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X