การนำข้อมูลเงินเดือนจากโปรแกรม EASY-ACC Payroll นำส่งธนาคารกรุงเทพผ่าน Biz iBanking

กิจการโดยส่วนใหญ่จะนิยมใช้การโอนเงินเดือนพนักงานผ่านธนาคาร ซึ่งพนักงานจะได้รับความสะดวก เพราะสามารถถอนเงินจากตู้ ATM หรือทำธุรกรรมการต่างๆ ได้โดยไม่ต้องไปติดต่อธนาคาร และกิจการเองก็ไม่ต้องไปถอนเงิน ลดปัญหาความผิดพลาดในการจ่ายเงินสดให้กับพนักงานด้วย โดยโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll สามารถที่จัดทำข้อมูลเงินเดือนเพื่อนำส่งให้กับธนาคารได้

วิธีการนำส่งข้อมูลของแต่ละธนาคารจะมีความแตกต่างกัน ในตอนนี้จะขอแนะนำการนำส่งข้อมูลเงินเดือนของธนาคารกรุงเทพ ผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งท่านจะต้องขอเปิดใช้บริการ Biz iBanking กับธนาคารให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นก็จะสามารถใช้บริการนี้ได้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. คำนวณเงินได้และรายการหักของพนักงานให้เรียบร้อย

2. ไปที่รายการ Report > จัดทำข้อมูลลงแผ่นดิสก์ > เงินเดือนและค่าแรง > ธนาคารกรุงเทพ

2015-08-06_17-31-07

3. กำหนดรายละเอียดามที่กำหนด เมื่อเรียบร้อยจะได้ไฟล์ UPAYDAT.DAT

2015-08-06_17-35-17

4. เข้าระบบ Biz i-Banking ของธนาคารกรุงเทพ ไปที่รายการ Payroll > Upload file

ecpay_580806-001

5. ใส่ชื่อ Batch Name คลิก Next

ecpay_580806-002

6. คลิก Choose File เลือกไฟล์ UPAYDAT.DAT และคลิก Submit Batch

ecpay_580806-003จากนั้นระบบก็จะทำการอัพโหลดข้อมูลเงินเดือนให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเมื่อท่านใช้โปรแกรม EASY-ACC Payroll ร่วมกับระบบการจ่ายเงินเดือนผ่านอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพแล้ว จะช่วยให้การทำงานในช่วยของงานบัญชีเงินเดือนมีความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://businesssoft.com/support/kb/article/AA-01014

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X