การปรับแต่งระบบเน็ตเวิร์คบน Windows เพื่อให้ทำงานเร็วขึ้น

สำหรับผู้ที่นำคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อกันเป็นระบบ LAN หรือ จะมีการตั้ง Server และมีเครื่องลูกต่อเชื่อมกันอีกหลายเครื่อง และใช้ Windows เป็นระบบปฏิบัติการในการเชื่อมต่อการทำงานเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะใช้ Windows 7 , 8 , 10, Windows Server รุ่นต่างๆ ก็ตาม ท่านทราบหรือไม่ว่า เมื่อมีการกำหนดการต่อเชื่อมไว้แล้ว เมื่อทำการเปิดเครื่อง Windows ที่เป็นเครื่องลูก จะวิ่งหาโฟลเดอร์ที่เครื่องลูกอื่นๆ ได้มีการแชร์เอาไว้ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงที่แชร์ไว้ทั้งหมดบนระบบ LAN ซึ่งเข้าใจว่าการกำหนดค่าไว้ลักษณะนี้จะช่วยให้การเชื่อมต่อบน LAN ทำงานได้ง่าย แต่ตัวระบบเองจะต้องเสียเวลาในการวิ่งหาโฟลเดอร์ที่มีการแชร์เอาไว้ตลอดเวลา ซึ่งเราสามารถตัดการทำงานส่วนนี้ออกไปได้ดังนี้

No Comments

Post A Comment

X