m

การอบรมตัวแทนจำหน่ายเพื่อประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2552 บริษัท บิซิเนสซอฟต์ จำกัด ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม ระบบบัญชี EASY-ACC FOR WINDOWS ให้กับ บริษัท เอส.ดี.ภูเก็ต คอมพิวเตอร์ จำกัด อ. แม่หลวน จ.ภูเก็ต ซึ่ง เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า อีกทั้งยังแนะนำเทคนิคการใช้งานโปรแกรมที่มีเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท เอส.ดี.ภูเก็ต คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท เอส.ดี.ภูเก็ต คอมพิวเตอร์ จำกัด โทร 076-222401-2

ecacc-520426-003

ecacc-520426-001

No Comments

Post A Comment

X