กำหนดให้แสดงสินค้าคงเหลือเมื่อค้นหารหัสสินค้า

ในขณะที่กำลังจะทำการบันทึกรายการขาย หรือ ออกใบกำกับ บางครั้งผู้ใช้งานต้องการที่จะทราบจำนวนสินค้าคงเหลือก่อนที่จะบันทึกรายการ หากมีแสดงยอดคงเหลือขึ้นมาให้เลย ก็ไม่ต้องไปดูรายละเอียดสินค้าทีละรายการซึ่งจะช่วยให้การทำงานสะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยมีวิธีการดังนี้

1. ในขณะที่เคอเซอร์อยู่ที่ช่องรหัสสินค้า ให้กด F1 หรือคลิกตรง […] เพื่อแสดงรหัส

2. คลิกเม้าส์ขวาที่จอ LookUp จะมีกรอบเล็กๆ แสดงขึ้นมาให้เลือก แสดงจำนวนคงเหลือ

30-11-2559 16-22-44
3. ที่จอภาพ LookUp จะมียอดคงเหลือแสดงขึ้นมาให้หลังจากกำหนดทันที

30-11-2559 16-22-57

อ้างอิง http://businesssoft.com/support/kb/article/AA-00930/10/

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X