โปรแกรมบัญชี EASY-ACC เจ้าของธุรกิจทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

ข้อมูลทางการบัญชี ที่เป็นเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจทางธุรกิจ โปรแกรมบัญชี EASY-ACC จะเก็บสะสมข้อมูล และประมวลข้อมูลทางบัญชีและการเงินให้ผู้ใช้งาน ระบบเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนงานทางด้านบัญชี สามารถนำไปใช้ในธุรกิจได้หลายทาง ช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้อย่างมีทิศทางและมีข้อมูลของธุรกิจเองมามีส่วนช่วยในการตัดสินใจวางแผนงานต่างๆ มาดูกันครับว่า โปรแกรมบัญชี EASY-ACC ช่วยงานในธุรกิจอะไรคุณได้บ้าง

1. ช่วยในการวางแผนและตัดสินใจ

ข้อมูลที่บันทึกจากโปรแกรมบัญชี EASY-ACC นั้นสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ทิศทางของธุรกิจได้ว่าจะดำเนินธุรกิจไปในทิศทางใดได้ โดยใช้ตัวเลขทางบัญชีมาช่วยในการตัดสินใจ สามารถเปรียบเทียบตัวเลขที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบันว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างไรบ้าง ซึ่งจุดนี้ทำให้ผู้บริหารได้ทราบได้อย่างรวดเร็วกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ และข้อมูลจุดนี้สามารถทำให้ผู้บริหาร สามารถตัดสินใจได้แม่นยำยิ่งขึ้นอีกด้วย

2. ได้ข้อมูลที่แม่นยำ

ข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมบัญชี EASY-ACC นั้นทำให้การทำงานนั้นมีความรวดเร็วและแม่นยำมากกว่าเดิม โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรมในการตัดสินใจด้านงานบริหารต่างๆ โดยในอดีตการทำบัญชีจะทำด้วยสมุดบัญชีและนักบัญชีเป็นผู้ลงบันทึกในสมุดบัญชี และทำการปิดบัญชี เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบฐานะทางการเงิน ว่ากำไรหรือขาดทุนในแต่ละงวดเป็นเท่าไร ซึ่งขั้นตอนในการทำบัญชีแบบเก่าจะทำให้เกิดปัญหาการผิดผลาดของตัวเลขได้ ที่ไม่สามารถทำให้ตัวเลขที่ทำการปิดบัญชีดุลได้ ทำให้เกิดการล้าช้ามาทบทวนตัวเลขใหม่ว่า Post ผิดบัญชี หรือ ใส่จำนวนตัวเลขที่ผิดพลาดกันแน่ ซึ่งการใช้โปรแกรมบัญชี EASY-ACC จะทำขั้นตอนนี้โดยอัตโนมัติ ทำให้เกิดการผิดพลาดทางตัวเลขได้น้อยกว่าการทำด้วยมือเป็นอย่างมาก

3. สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ

การค้นหาข้อมูลของคู่แข่งทางธุรกิจ สามารถสร้างความได้เปรียบในทางธุรกิจ เราจะใช้ข้อมูลจากโปรแกรมบัญชีของเรามาวิเคราะห์จุดต่างๆ เพื่อการสืบค้นข้อมูลของคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันว่ามีการเติบโตไปในทิศทางใด เพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับธุรกิจตัวเองว่าจะนำพาธุรกิจไปในทิศทางใดให้ประสบความสำเร็จและเป็นที่หนึ่งในธุรกิจ ยกตัวอย่่างเช่น การออกแบบค่าการตลาด , การส่งเสริมการขาย , การเพิ่มยอดขาย , การลดต้นทุน และ การลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในองค์กร สิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญในการดูแนวโน้มของธุรกิจของเราได้ทั้งสิ้น

4. ลดภาระในการบริหารจัดการ

โปรแกรมบัญชี EASY-ACC ช่วยลดขั้นตอนการทำงานในธุรกิจลง โดยเปลี่ยนเป็นให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการป้อนข้อมูลต่างๆ ลงในโปรแกรมบัญชี EASY-ACC  ทำให้แต่ละฝ่ายรับรู้ถึงความรับผิดชอบในการทำงาน ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นกว่าเดิม และบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น

5. จัดการเรื่องภาษีได้ง่ายขึ้น

เรื่องภาษีที่ค่อนข้างยุ่งยากนั้น โปรแกรมบัญชี EASY-ACC จะช่วยให้การจัดการเรื่องภาษีนั้นง่ายดายขึ้น จากอดีตที่ใช้การทำบัญชีด้วยมือซึ่งทำให้เกิดการล่าช้าและผิดพลาด อาจเกิดปัญหาการเสียภาษีไม่ถูกต้องและล่าช้า อาจถูกค่าเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และคดีอื่นๆ ตามมาจากความผิดพลาดเหล่านั้น แต่ถ้าเราใช้โปรแกรมมาช่วยทำบัญชี จะทำให้ลดความผิดพลาดตรงจุดนี้ลงได้

การเริ่มต้นนำโปรแกรมบัญชีไปใช้งานไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ด้วยขั้นตอนการทำงานแบบอัตโนมัติ เมื่อคุณแค่เปิดบิลข้อมูลทุกอย่างจะเชื่อมโยงและทำงานให้ทันที ตั้งแต่การพิมพ์ใบกำกับ ตัดสต็อก รับเงิน จนถึงออกรายงานต่างๆ รายงานภาษีขาย ประวัติการขาย สรุปรายการประจำวัน ฯลฯ ได้ทันที สะดวก รวดเร็ว และ ง่าย แล้วแบบนี้จะรออะไรหละครับ

โปรแกรมบัญชี EASY-ACC ช่วยคุณดูแลธุรกิจทั้งระบบ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X