เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคุณคืออะไร? ค้นหาง่ายๆ นิดเดียว

ตามประกาศอธิบดีฉบับที่ 194-197 ให้มีการแก้ไขข้อความที่จะแสดงในใบกำกับภาษี โดยจะต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ประอบการจดทะเบียนลงในใบกำกับภาษีด้วยนั้น หากผู้ซื้อหรือผู้รับบริการจำเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไม่ได้ ก็สามารถค้นหาได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปตาม Link นี้

http://www.rd.go.th/publish/313.0.html

ซึ่งจะเข้าไปสู่หน้า “ระบบการค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม” โดยในหน้าเว็บนี้สามารถค้นหารายละเอียดได้จาก

ค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

– เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร แบบ 13 หลัก
– เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร แบบ 10 หลัก
– ชื่อผู้ประกอบการฯ

การค้นหาจากชื่อผู้ประกอบการฯ สามารถใส่เพียงบางส่วนก็ได้ เช่น จะค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของ บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด ก็ใส่เพียง “บิซิเนส” (ไม่ต้องมีบริษัท ห้าง ร้าน นำหน้า) แล้วคลิกค้นหา ก็จะได้ผลการค้นหาออกมา

ค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษี2

การที่หน่วยงานได้จัดเตรียมข้อมูลไว้ให้ผู้ประกอบการฯ ได้ใช้ประโยชน์แบบนี้ จะช่วยให้การจัดทำเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง และลดความยุ่งยากลงไปได้เป็นอย่างมาก

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X