ชื่อกิจการ และ ที่อยู่ในใบกำกับภาษี จำเป็นต้องให้ตรงกับ ภพ.20 ทุกประการหรือไม่

หลายกิจการที่ออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า แล้วบางทีเกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง เช่น ชื่อกิจการไม่ตรงกับ ภพ.20 ทุกตัวอักษรเช่น บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด เขียนเป็น บริษัท บิสิเนส ซอฟต์ จำกัด หรือ กรณีระบุชื่อผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ โดยตัวสะกด สระ วรรณยุกต์ การันต์ ผิดพลาด แต่ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ประกอบการรายอื่น ก็ให้ถือว่าได้ระบุชื่อครบถ้วนแล้ว

จริงๆ แล้วทางกรมสรรพากรเองก็รับรู้ถึงปัญหานี้ และได้ออกประกาศมาตั้งแต่ปี 2542 (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ ป.86/2542) หากต่อไปนี้เมื่อผู้ขายออกใบกำกับผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ก็สามารถอนุโลมได้ ผู้สนใจดูรายละเอียดในข้อ 4 ของประกาศฉบับนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศที่ ป.86/2542

No Comments

Post A Comment

X