บิซิเนส ซอฟต์ จัดเตรียมบริการแบบไร้ข้อจำกัด รองรับปัญหาทุกรูปแบบ

25-11-2556 12-03-18

จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่กรุงเทพเมื่อปี พ.ศ. 2554 บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัดก็ประสพปัญหาอุทกภัยด้วยเช่นกัน อันเป็นทำให้ผู้ใช้งานโปรแกรมจำนวนมากไม่ได้รับการบริการ และปัญหาบางกรณี อาทิ แผ่นโปรแกรมติดตั้งเสีย ไม่สามารถที่จะแก้ไขให้ได้เนื่อจากจะต้องส่งแผ่น Protection กลับมาแก้ไขที่บริษัทฯ

ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดูแลให้ผู้ใช้งานโปรแกรมทุกคนสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้ทำการปรับปรุงงานด้านบริการให้ไร้ข้อจำกัดในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร จากเหตุอุทกภัยในครั้งนั้น การสื่อสารที่ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับบริการมีได้เพียงทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ดังนั้นเราจึงได้พัฒนาระบบการบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ตให้สมบูรณ์แบบ เพื่อช่วยเหลือการใช้งานได้ทุกกรณี ได้แก่

– การแก้ไขสิทธิติดตั้งที่เสียหาย
– การรับส่งไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่
– ติดต่อผ่านทางเว็บบอร์ดได้ 24 ชม.
– ปรึกษาการใช้งานผ่าน Live Chat
– ระบบอีเมล์ที่มีประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ 99.99%
– บริการผ่าน Remote Desktop

และ หากเกิดเหตุระบบอินเตอร์เน็ตถูกตัด การบริการก็ยังสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องโดยผ่านทางโมบายอินเตอร์เน็ต 3G ที่ความเร็วสูงสุด ซึ่งสามารถเชื่อมเข้ากับระบบกลางได้ทันที เพื่อเป็นการรับประกันว่า การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับบริษัทฯ จะทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ อาคารสำนักงานใหม่ของบริษัทฯ ยังได้ป้องกันปัญหาที่จะเกิดผลกระทบในการบริการไว้อย่างเพรียบพร้อม อาทิ สัญญาณอินเตอร์เน็ต leased line ระบบการสำรองไฟในอาคาร การป้องกันอุทกภัยรอบอาคาร ระบบ Fiber Optic ทั้งอาคาร ระบบโทรศัพท์ดิจิตอล ห้องพักให้กับพนักงานกรณีต้องประจำการ 24 ชั่วโมง ทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้ใช้งานโปรแกรมทุกคนได้รับการบริการที่ไร้ข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นก็ตาม

No Comments

Post A Comment

X