ปรับธุรกิจหลังวิกฤตไวรัสโควิด

ในยามที่เกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อระบบธุรกิจ จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ เช่น การวิกฤตการเงินเมื่อปี พ.ศ.2540 ที่มีผลกระทบไปทั่วโลก ในครั้งนั้นคำว่า Re-Engineering เป็นกระแสและทำให้หลายธุรกิจมีการจัดระเบียบภายในองค์กร เพื่อให้ธุรกิจมีความกระชับ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ธนาคารต่าง ๆ เริ่มนำระบบดิจิทัลมาใช้แทนพนักงาน ทำให้การรับจ่ายเงินผ่านอินเทอร์เน็ตทำได้ง่าย ปลอดภัย มีผลทำให้เกิดการเชื่อมโยงการค้าไปทั่วโลก (Globalization) ทำให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

ในตอนนี้ก็เช่นกัน ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดอุปสรรคในการพบปะ เจรจา การเดินทาง จึงมีแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจเพื่อเร่งการฟื้นตัว และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค Digital Transformation เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิม โดยอาจจะทำเพื่อการต่อยอดจากสิ่งเดิม หรือเพื่อการพัฒนาสิ่งใหม่ก็เป็นได้

ในช่วงหลังวิกฤติโควิด-19 ซึ่งธุรกิจหลายแห่งได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจำเป็นต้องมีการปรับตัว ธุรกิจต้องมีความหลากหลาย พนักงานไม่จำเป็นต้องเดินทางมาทำงานที่ออฟฟิศ และต้องทำงานหลายหน้าที่ การบริหารจัดการภายในเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมาก การบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อวิเคราะห์ผลการทำงานในธุรกิจจะต้องทำแบบวันต่อวัน 

โปรแกรมบัญชีอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในวันนี้ แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยบริหารจัดการธุรกิจของคุณ การบันทึกรายการรับจ่าย การควบคุมปริมาณสินค้า แต่เดิมอาจจะรอได้ แต่ในเวลานี้ข้อมูลทุกอย่างจำเป็นที่จะต้องรู้ทันที

โปรแกรมบัญชีอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในวันนี้ แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยบริหารจัดการธุรกิจของคุณ การบันทึกรายการรับจ่าย การควบคุมปริมาณสินค้า แต่เดิมอาจจะรอได้ แต่ในเวลานี้ข้อมูลทุกอย่างจำเป็นที่จะต้องรู้ทันทีและในยุคที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนในการทำธุรกิจมากขึ้น การปรับรูปแบบการทำงานที่ไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในออฟฟิศ สามารถทำงานที่ใดก็ได้ ข้อมูลก็จะเชื่อมโยงกันหมด เป็นการเปลี่ยนรูปแบบในการทำงานที่เราต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ 

ตัวอย่างเช่น การใช้งานโปรแกรม EASY-ACC โดยทำงานผ่าน EASY-ACC Cloud เป็นนำเอาคอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องไปไว้บนคลาวด์ หรือเป็นคอมพิวเตอร์เสมือน คุณสามารถเรียกใช้งานโปรแกรม EASY-ACC ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเรียกใช้งานอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เท่ากับว่าคุณไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ ไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม จะเรียกใช้งานโปรแกรมจากเครื่องใดก็ได้ หรือจากที่ใดก็ได้ เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานที่ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับที่ทำงานอีกต่อไป

EASY-ACC Cloud เป็นนำเอาคอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องไปไว้บนคลาวด์ หรือเป็นคอมพิวเตอร์เสมือน คุณสามารถเรียกใช้งานโปรแกรม EASY-ACC ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเรียกใช้งานอินเทอร์เน็ต

ในเมื่อโลกเปลี่ยนไป เราก็เปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องกับรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ โดยการนำเอาเทคโนยีที่เหมาะสมมาใช้งาน ซึ่งช่วยลดขั้นตอน ลดการเดินทาง แต่ตอบสนองและสามารถติดต่อประสานงานกันได้ดีกว่าเดิม

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X