ภาพบรรยากาศในงาน EASY-ACC DEALER CONFERENCE 2008

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด ได้จัดงาน “EASY-ACC DEALER CONFERENCE 08” ซึ่งได้รับเกียรติจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเข้าร่วมฟังการสัมมนา โดยมี คุณเฉลิมชัย เตตานนทร์สกุล กรรมการผู้จัดการให้การต้อนรับ ในการนี้บริษัทฯ ได้แถลงแนวทางธุกิจของบริษัทฯ และรูปแบบผลิตภัณฑ์ในปี 2009

10717_149795904951_7128031_n

พร้อมกันนี้ยังมีการบรรยายเทคนิคการใช้งานโปรแกรมเชิงประยุกต์ การใช้แก้ไขรายงาน การใช้งานตารางแบบ GRID DATA ซึ่งได้รับความสนใจจากตัวแทนจำหน่ายเป็นอย่างมาก รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างตัวแทนจำหน่ายด้วยกันเพื่อเป็นการ เสริมสร้างสัมพันธ์อันดี ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
ชมภาพบรรยากาศภายในงาน คลิกที่นี่

No Comments

Post A Comment

X