มาดูกัน “ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว” ลดได้มากแค่ไหน

20120802_62_1343877966_681904

ตามที่ ครม. ได้มีมติสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ สามารถนำค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นค่าที่พักมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท โดยมีกำหนดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557 สามารถนำมาลดหย่อนภาษีสำหรับปี 2557 และ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 สามารถนำมาลดหย่อนภาษีสำหรับปี 2558

เงื่อนไขการนำมาหักลดหย่อนภาษี
สำหรับค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้มีเงื่อนไขดังนี้

  • จะต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีจากที่พักที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องค่าน้ำมัน ค่าอาหาร ค่าตั๋วโดยสารต่าง ๆ ไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้
  • กรณีที่ซื้อเป็น Package ทัวว์ ซึ่งมีการรวมที่พัก อาหาร ค่าเดินทาง สามารถนำมามาหักลดหย่อนได้ทั้งหมด แต่ต้องมีหลักฐานในการจ่ายเงินประกอบด้วย
  • การหักลดหย่อนได้เฉพาะการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเท่านั้น

แล้วจะลดหย่อนภาษีได้เท่าไร?
ตามเงื่อนไขในการนำมาหักลดหย่อนคือ 10% ของเงินได้แต่ไม่เกิน 15,000 บาท สมมุติว่า มีการใช้จ่ายค่าที่พักไปรวม 15,000 บาท หากคำนวณตามฐานภาษีก็จะได้ประมาณการค่าลดหย่อนดังนี้
5-1-2558 14-01-47

การตรวจสอบว่าสถานที่ไปพัก สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนได้หรือไม่
กรมสรรพากรได้จัดทำข้อมูล เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบก่อนว่า สถานที่ที่ได้ไปท่องเที่ยวนั้นสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ที่หน้าเว็บเพจของกรมสรรพากรตามลิงค์นี้
http://www.rd.go.th/publish/44132.0.html

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X