มารู้จัก “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” กันก่อน…ดีมั้ย

2013-11-18-8

เอกสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ของกรมสรรพากร ในเอกสารชุดนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ ดังนี้

  1. ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร ใครมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2. มีวิธีการคำนวณภาษีอย่างไร
  3. จะต้องจดทะเบียนฯ เมื่อไร
  4. กรณีได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ประสงค์ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราว ต้องทำอย่างไร
  5. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่ไหน
  6. หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร
  7. หากทำธุรกิจที่อยู่ในข่ายต้องจดทะเบียนฯ แต่มิได้จดทะเบียนจะต้องมีความผิดอย่างไร
  8. กำหนดเวลายื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อไร
  9. ชำระภาษี ที่ไหน และ ได้ช่องทางใดบ้าง
  10. หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว จะต้องทำอย่างไร

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร .PDF

No Comments

Post A Comment

X