มาเข้าใจคำว่า GDP กันดีกว่า

image580318_l

เมื่อได้ยินคำว่า GDP ปีนี้จะเพิ่มขึ้นเท่านี้ จะลดลงเท่านั้น ทราบหรือไม่ว่า GDP คืออะไร? GDP หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ย่อมาจาก Gross Domestic Product หมายถึง มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ

โดยไม่คำนึงว่าผลผลิตนั้นจะผลิตขึ้นมาด้วยทรัพยากรของชาติใด ซึ่งคิดค้นโดย Simon Kuznets นักเศรษฐศาสตร์ชาวรัสเซีย โดย GDP หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงมาตรฐานการครองชีพของประชากรในประเทศนั้นๆ ได้

หากจะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น GDP คือ สินทรัพย์ในประเทศทั้งหมดเท่าไรในปีนั้น (บ้าน อสังหาริมทรัพย์ สินค้า เครื่องจักร) รวมกับรายได้ของประชาชนทั้งประเทศรวมกัน รวมทั้งรายได้ของชาวต่างประเทศที่มาสร้างรายได้ในประเทศรวมกันทั้งหมด ถ้าบอกว่า GDP เพิ่มขึ้น 4% ก็หมายความว่า ประเทศเรามีทรัพย์สินรวมเพิ่มขึ้น 4% แต่ไม่ได้หมายว่าทุกคนจะมีรายได้เพิ่ม 4% บางคนอาจจะมากขึ้น บางคนอาจจะน้อยลง แต่ถ้านักธุรกิจของประเทศเราไปสร้างโรงงานที่ต่างประเทศ ลักษณะนี้จะไม่นำมาคำนวณใน GDP แต่ถ้านำเงินที่ได้กลับมาใช้จ่ายในประเทศจะนับรวมใน GDP ด้วย

การที่ GDP สูงขึ้น ก็คือประเทศเรามีทรัพย์สินมากขึ้นเมื่อปรียบกับปีที่แล้ว ซึ่งมีผลมาจากรายได้ของประชาชนมากขึ้น หรือมีนักลงทุนจากต่างประเทศมาสร้างโรงงานในประเทศ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้ GDP ของประเทศสูงขึ้น  ถ้านักลงทุนที่คิดจะมาลงทุนในประเทศเราเขาก็จะดูว่า GDP ของเราโตขึ้นกี่เปอร์เซนต์ ถ้าตัวเลขสูงก็เป็นไปได้ว่า ประชาชนก็จะมีเงินใช้จ่ายมากขึ้น และมีเงินมากพอที่จะซื้อสินค้าของเขาได้

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://th.wikipedia.org/wiki/ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X