ระวังโปรแกรมแฝงที่มาพร้อมโปรแกรมดาวน์โหลด

ผู้พัฒนาโปรแกรมหลายแห่ง พยายามกระจายโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นให้มีผู้ใช้มากที่สุด และได้ใช้เทคนิคพ่วงไปกับโปรแกรมอื่นโดยที่ผู้ที่ติดตั้งไม่รู้ตัว ซึ่งผู้พัฒนาโปรแกรมคงจะทราบดีว่า่ ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ไม่ค่อยอ่านข้อความใดๆ ที่แสดงขณะติดตั้ง คงจะคลิก Next ไปเรื่อยๆ จนติดตั้งเสร็จ ซึ่งหลังการติดตั้งแทนที่จะได้โปรแกรมเดียวอาจจะได้ถึง 3 โปรแกรม และมีการเข้าไปกำหนดค่าในเบราเซอร์ที่เราใช้งานอยู่ หรือเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ภายในระบบของเรา

ในตอนนี้หากท่านจะติดตั้งโปรแกรมใดๆ ที่ดาวน์โหลดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมใช้งานฟรี หรือ “ฟรีแวร์” ขอแนะนำให้อ่านข้อความว่ามีเงื่อนไขพิเศษในการติดตั้งหรือไม่ จากรูปเป็นตัวอย่างจากโปรแกรมหนึ่งที่จะมีโปรแกรมอื่นแฝงมากับด้วย

ecacc_forum_20140903_01

ถ้าคลิกตอนนี้โปรแกรมแฝงจะถูกติดตั้งไปทั้งหมด

ecacc_forum_20140903_02

ถ้าเลือกเป็น Custom ก็ยังมีอีกโปรแกรมหนึ่ง

ecacc_forum_20140903_03

ถึงแม้จะเลือกเป็น Custom ก็จะมีอีกโปรแกรมหนึ่งให้ติดตั้ง

ecacc_forum_20140903_04

และถ้าไม่ดูให้ละเอียดอีกโปรแกรมหนึ่งก็จะถูกติดตั้งด้วย

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X