รู้หรือไม่..แต่ละวันมีคนใช้อินเตอร์เน็ตมากแค่ไหน

Businesssoft_blog_580316_pic01_L

อินเทอร์เน็ตสำหรับบางคนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เช่น การรับข่าวสารต่างๆ ค้นหาข้อมูล ความบันเทิง เกมส์ ช้อปปิ้งออนไลน์ ฯลฯ เมื่อ 20 ปีที่แล้ว พ.ศ. 2536 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรวมประมาณ 14 ล้านคนต่อวัน ปี พ.ศ. 2547 มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นประมาณ 910 ล้านคนต่อวัน และปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) มีผู้ใช้งานมากกว่า 3 พันล้านคนต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้งานอินเตอร์ต่อประชากรโลก เมื่อปี 2536 มีประชากรโลก 5.5 พันล้านคน สัดส่วนการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีเพียง 0.3% ปี พ.ศ.2547 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 14.1% และในปีปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) มีสัดส่วนสูงถึง 40.4% เกือบจะครึ่งหนึ่งของประชากรโลกที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต และแนวโน้มก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

16-3-2558 10-42-52

สำหรับประเทศที่มีการใช้งานอินเตอร์มากที่สุดเมื่อเทียบกับประชากรในประเทศ คือ ประเทศเบอร์มิวดา ซึ่งมีประชากรประมาณ 65,461 คนใช้งานอินเตอร์เน็ตคิดเป็นสัดส่วนของประชากรทั้งประเทศสูงถึง 97.75% หรือแทบจะทุกคนทั้งประเทศใช้งานอินเอร์เน็ต แต่ประเทศที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลก คือ ประเทศจีน มีผู้ใช้งานรวมกันมากกว่า 641 ล้านคนต่อวัน ส่วนประเทศสหรัฐอเมริการมาเป็นอันดับสอง มีผู้ใช้งานรวมกันประมาณ 279 ล้านคนต่อวัน และอันดับสาม คือ ประเทศอินเดีย 243 ล้านคนต่อวัน สำหรับประเทศไทย มีผู้ใช้งานประมาณ 19 ล้านคนต่อวันเป็นลำดับที่ 29 ของโลก โดยมีสัดส่วนการใช้งานเมื่อเทียบกับประชากรของประเทศประมาณ 28.84%

Businesssoft_blog_580316_pic02

เหตุที่อินเทอร์เน็ตมีการเติบโตมีจำนวนผู้ใช้งานมากขึ้นนี้ ผลมาจากการพัฒนาการสื่อสารไร้สายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ PDA เครื่องเล่นเกมส์ โทรทัศน์ ฯลฯ และสัญญาณอินเทอร์เน็ตเองก็กระจายตามทุกช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์ดิจิตอล (ISDN : Integrated Services Digital Network) โทรศัพท์มือถือ เคเบิลทีวี สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ ช่วยให้การเข้าถึงการใช้งานเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เรียกได้ว่าแทบจะทุกพื้นที่ในโลกสามารถที่จะรับรู้ข่าวสารและติดต่อสื่อสารกันได้โดยผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ต

แหล่งที่มา: http://www.internetlivestats.com/internet-users/

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X