วิธีตรวจสอบว่าใครกำลังใช้งานอะไรหรือเปิดแฟ้มข้อมูลใดบนระบบ LAN

กรณีที่ใช้งานบนระบบ LAN หรือเครื่องของท่านมีการแชร์ไฟล์/โฟลเดอร์เพื่อใช้ร่วมกับบุคคลอื่น ท่านสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ ว่าใครกำลังใช้งานอยู่ (หรือใครกำลังใช้งานข้อมูลที่แชร์ไว้) โดยการใช้โปรแกรมที่ติดมากับ Windows นั่นคือ Computer Management

วิธีเรียกโปรแกรมนี้มีหลายวิธี ผมจะแนะนำ 2 แบบครับ คือ

1. คลิกที่ Start > All Programs > Administrative Tools > Computer Management
2. และอีกวิธีที่สะดวกกว่า คือ ให้คลิกเมาส์ขวา (Right-Click) ที่ My Computer เลือกคำสั่ง “Manage” (ตามรูป)

25-3-2556 16-04-04

ให้ท่านดูที่ System Tools > Shared Folders > Open Files (ตามรูป) จะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อผู้ใช้ รวมถึงโฟลเดอร์และไฟล์ที่กำลังเปิดใช้งานอยู่ เป็นต้น

com_man_ws2003

และในการใช้งาน EASY-ACC บนระบบ LAN มีบางขั้นตอนที่จำเป็นต้องให้ผู้อื่นออกจากโปรแกรม เช่น การปิดบัญชีสิ้นปี ท่านสามารถใช้การทำงานนี้ตรวจสอบก่อนได้ครับ (ว่าใครยังไม่จบการทำงานหรือยังคงเปิดใช้งานอยู่)

No Comments

Post A Comment

X