โปรแกรมสินค้าคงคลัง EASY-ACC (Inventory Control)

วิธีตรวจสอบไวรัสโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส

สิ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่ก็พบบ่อยครับ นั่นคือ เครื่องที่ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาแล้วการแก้ไขจะเป็นไปได้ยากหรืออาจจะทำให้ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย (จากการทำลายของไวรัสคอมพิวเตอร์) ไม่สามารถกู้หรือแก้ไขได้ ดังนั้น ก่อนอื่น ผมขอเน้นย้ำให้ทุกท่านติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสครับ ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอันดับหนึ่งเลย

นอกจากนี้ มีบางท่านที่ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส “ภายหลัง” จากที่มีไวรัสติดเครื่องแล้ว ซึ่งอาจจะไม่ได้ช่วยป้องกันใดๆ รวมถึงกรณีที่ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสแต่เชื่อว่าในเครื่องไม่น่าจะมีไวรัส (และยังไม่สะดวกที่จะติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสเพื่อตรวจสอบในตอนนี้) ซึ่งหากเป็นแบบนี้ ผมมีวิธีตรวจสอบไวรัสโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ มาแนะนำครับ

นั่นคือ เข้าไปที่เว็บ https://www.virustotal.com/ เป็นเว็บตรวจสอบไวรัสแบบออนไลน์ เว็บนี้ได้รับการสนับสนุนโดย Google (รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้จาก https://www.virustotal.com/about/)

7-11-2555 15-52-11

จากรูป ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม Choose file เลือกไฟล์ใดก็ได้ (นามสกุล .exe) จากเครื่องของท่านเพื่อทำการตรวจสอบ ควรเป็นไฟล์ที่เรียกใช้ประจำหรือเคยเรียกใช้อย่างน้อย 1 ครั้ง ง่ายที่สุดก็ใช้โปรแกรมของ EASY-ACC เช่น C:\ECACC32\ecmain32.exe จากนั้น ให้คลิกที่ Scan it! เพื่อเริ่มการตรวจสอบ

กรณีที่พบว่าไฟล์ที่ตรวจสอบติดไวรัส นั่นหมายความว่า ไฟล์อื่นๆ ในเครื่องของท่านย่อมมีโอกาสติดไวรัสไปด้วย ซึ่งก็ต้องแก้ไขปัญหาต่อไปครับ

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่พบไวรัส และเครื่องของท่านก็ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสมาก่อน ถือว่าเป็นโชคดีและเป็นโอกาสที่ดีเช่นกันที่จะติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสทันทีครับ

No Comments

Post A Comment

X