สรรพากรเสนอเพิ่มหักค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็น 100,000 ในปี 2560

ค่าลดหย่อน

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยการเสนอทางเลือกการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ เพื่อให้บังคับใช้ทันภายในปีภาษี 2560

โดยมีแนวทางในการเพิ่มวงเงินหักค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล จาก 60,000 บาท เป็น 100,000 บาท หรือ 120,000 บาทต่อปี และมีการปรับลดอัตราภาษีสูงสุดจากร้อยละ 35 ลง , ปรับปรุงขั้นเสียภาษีใหม่ รวมทั้งปรับปรุงรายได้ในแต่ละขั้นใหม่ ซึ่งการปรับโครงสร้างภาษีครั้งนี้ จะทำให้กรมสรรพากรเสียรายได้หลายหมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตามจะมีส่วนช่วยให้ผู้มีเงินเดือน 25,000 – 30,000 บาทต่อเดือนไม่ต้องเสียภาษี และให้ค่าลดหย่อนบุตรเพิ่ม

สำหรับประเด็นการปรับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดร้อยละ 35 อธิบดีกรมสรรพากรระบุว่า ไม่อยากให้นำไปเปรียบเทียบกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่เก็บรวม ร้อยละ 28 เนื่องจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คิดแบบขั้นบันไดถึง 7 ขั้น และมีการลดหย่อนมากกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคล

ที่มา https://www.facebook.com/ThaiPBSFan/posts/10156655331450085

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X