เทคนิคการแปลงข้อมูลโปรแกรม EASY-ACC เป็น MS-Excel

ecacc_580427_007

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปทั่วไปอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการทั้งหมดของกิจการได้ สิ่งที่จะช่วยเติมเต็มให้ตรงกับความต้องการมากที่สุดคือการนำข้อมูลมาจัดสร้างรายงานใหม่เอง และที่ง่ายที่สุดโดยการใช้ MS-Excel มาช่วยสร้างรายงาน ซึ่งสามารถสร้างได้มากมาย หลากหลายรูปแบบ และไร้ข้อจำกัด ซึ่งโปรแกรมบัญชี EASY-ACC ได้จัดเตรียมการทำงานส่วนนี้ไว้ให้แล้ว มาดูกันว่ามีวิธีการอย่างไร

วิธีการแปลงข้อมูล
1. เรียกโปรแกรม EASY-ACC แล้วไปที่หัวข้อ Report เลือกรายงานที่ต้องการ

ecacc_580427_001

2. เลือกพิมพ์รายงานแบบตาราง

ecacc_580427_002

3. คลิกไปที่ File > Export to > Excel …

ecacc_580427_003

4. ตั้งชื่อรายงาน

ecacc_580427_004

5. และสามารถเรียกไฟล์จากโปรแกรม MS-Excel ได้ทันที

เทคนิคการทำงานแบบนี้ ผู้ใช้งานสามารถทำได้ด้วยตนเองได้อย่างง่ายได้ ไม่ยุ่งยาก แต่สามารถสร้างประโยชน์ในการใช้งานโปรแกรมได้อย่างมากมาย โดยการดึงเอาความสามารถของโปรแกรม MS-Excel มาช่วย อาทิ การใส่รูป สร้างกราฟ ลบข้อมูลที่ไม่ต้องการ เพิ่มข้อมูลใหม่ ฯลฯ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X