เทคนิคยกเลิกการส่งอีเมลสำหรับผู้ใช้ Gmail

ในตอนนี้อีเมลเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือธุรกิจ ทุกคนคงเคยเจอเหตุการณ์ที่เขียนเสร็จแล้วกด “ส่ง” ทันที ปรากฏว่ามีบางข้อความที่ไม่ต้องการติดไปในอีเมลด้วย แต่แก้ไขก็ไม่ทันเพราะอีเมลถูกส่งออกไปแล้ว ถ้าคุณใช้ Gmail เราสามารถยกเลิกการส่งเพื่อให้เราได้ตรวจสอบและแก้ไขข้อความที่ไม่ต้องการได้

businesssoft_blog_581125

  1. เรียกโปรแกรม Gmail คลิกไปที่รูปเครื่องมือ (หมายเลข 1) เลือกการตั้งค่า (หมายเลข 2)
  2. เมื่อจอภาพการตั้งค่าแสดงขึนมา ให้เลื่อนจอลงมาจะพบหัวข้อ “ยกเลิกการส่ง” ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้ (หมายเลข 3) และกำหนดระยะเวลาที่จะหน่วงเอาไว้ก่อนที่จะส่งจริง (หมายเลข 4) ซึ่งสามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 5 – 30 วินาที
  3. เลือนจอภาพมาที่ล่างสุด คลิก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง”
  4. หลังจากที่กำหนดแล้ว เมื่อมีการส่งอีเมลจะมีข้อความ “เลิกทำ” แสดงขึ้นมา ถ้ายังไม่ต้องการจะส่งให้คลิก “เลิกทำ” แต่ถ้าไม่กดข้อความนี้ภายในระยะเวลาที่มีการหน่วงเอาไว้ อีเมลก็จะถูกส่งไปยังผู้รับ

businesssoft_blog_581125_002

ก่อนที่จะส่งข้อความหรืออีเมล จริงๆ แล้วควรจะมีการอ่านทบทวนก่อนที่จะส่งออกไป เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดพลาด และจะเป็นการดีที่อีเมลที่ส่งไป จะมีแต่ข้อความและการสะกดที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นเสน่ห์ในการติดต่อสื่อสารอย่างหนึ่งด้วย

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X