ช้อป..กิน..เที่ยวให้สนุก 14-31 ธันวาคม 59 ได้ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท

bsoft_591216

จากการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 2559 โดยให้นำค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ในระหว่างวันที่ 14 -31 ธันวาคม 2559 มาหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ (กฎกระทรวงฉบับที่ 322) โดยให้นำค่าใช้จ่ายสำหรับที่จ่ายเป็นค่าที่พักโรงแรมท่องเที่ยวภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 มาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาลดหย่อนในระหว่าง 1-31 ธันวาคม 2559 นี้ได้สูงสุดถึง 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่นำมาหักลดหย่อนภาษีได้ ในระหว่างวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559

tabletax

ส่วนค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้กับธุรกิจนำเที่ยว ค่าที่พักโรงแรมภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

สิ่งสำคัญที่จะได้รับสิทธินำมาลดหย่อนภาษีคือ “ใบกำกับภาษี” ต้อง ระบุ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้ถูกต้องชัดเจน หากผู้ประกอบการไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ เราก็ไม่มีสิทธินำค่าใช้จ่ายเหล่านั้นมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้เช่นกัน

อ้างอิง:
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/mr322.pdf
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/tortor_131259.pdf

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X