เป็นเจ้าของกิจการเสียภาษีเท่าไร ?

136877

ผู้ที่กำลังจะผันตัวเองเป็นเจ้าของกิจการ ภาระของคุณที่จะเกิดขึ้นอีกอย่างคือการนำส่งภาษีของกิจการ ซึ่งจะต่างจากภาษีบุคคลธรรมดา สำหรับกิจการที่มีทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตรา 20% ของกำไรสุทธิ ส่วนกิจการประเภท SME ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้าน จะได้รับการยกเว้น 300,000 บาทแรก และ 300,001- 3,000,000 จะเสียภาษีในอัตรา 15% ส่วนเกิน 3,000,000 บาทจะเสียภาษีในอัตรา 20%

เมื่อเทียบกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายได้ 1,000,000 – 2,000,000 บาท จะต้องเสียภาษีในอัตรา 25% และ 2,000,001-5,000,000 จะเสียภาษี 30% แต่ไม่สามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักได้เหมือนกับ SME ถ้าคุณจะทำธุรกิจจริงๆ จังๆ การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะได้รับประโยชน์มากกว่าแน่นอน

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X