เรื่องวุ่นๆ ของภาษีซื้อที่ต้องเข้าใจ

Untitled-1

ผู้ประกอบการหลายคนที่นำภาษีซื้อทั้งหมดบันทึกไปในรายงาน เพื่อจะขอเครดิตภาษี แทนที่จะได้คืนหรือหักลบกับภาษีขายในเดือนนั้น กลับกลายเป็นว่าต้องคืนภาษีซื้อนั้นกลับให้สรรพากร เพราะนำภาษีซื้อต้องห้ามไปขอเครดิต !!


“ภาษีซื้อ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการได้จ่ายไปให้กับผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ ภาษีซื้อที่จะนำมาหักได้นี้ให้รวมถึงภาษีซื้อของสินค้าประเภททุนด้วย”


 ภาษีซื้อที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะนำไปเครดิตภาษีขายได้นั้น ต้องไม่เป็นภาษีซื้อต้องห้าม หรือ ภาษีซื้อที่ไม่อนุญาตให้นำไปเครดิตภาษีได้ แต่สามารถนำภาษีต้องห้ามนั้นนำไปบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ ผมเชื่อว่าหลายคนเริ่มสับสนกับประโยคนี้แน่ เช่น ซื้อกระเช้าของขวัญ ราคา 1,000 บาท เป็นค่าสินค้า 934.58 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 65.42 บาท คุณไม่สามารถนำภาษีซื้อของกระเช้าของขวัญ 65.42 บาทไปเครดิตภาษีขาย แต่นำไปบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้เต็มจำนวน 1,000 บาท

ภาษีซื้อต้องห้ามมีอะไรบ้าง ???

ภาษีซื้อต้องห้าม คือ ภาษีซื้อที่กฏหมายห้ามไม่ให้นำไปเครดิตภาษีออกจากภาษีขาย แต่นำไปถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีนิติบุคคลได้ เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง ภาษีซื้อจากการซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้า ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ ใบกำกับภาษีที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อความไม่สมบูรณ์

สำหรับผู้สนใจ สามารถดูเนื้อหาโดยละเอียดของภาษีซื้อต้องห้ามตามลิ้งค์นี้ ภาษีซื้อต้องห้าม

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X