แชร์ไดรฟ์อย่างง่ายบน Windows 10

หากใครมีเครื่อง PC ภายในบ้านหรือออฟฟิศมากกว่า 1 เครื่อง และอยากจะส่งไฟล์ไปมา เราสามารถที่จะทำการแชร์ไดรฟ์และส่งไฟล์ให้กันได้อย่างง่ายๆ อาศัยเพียงสัญญาณ Wifi ที่ใช้อินเตอร์เน็ตกันนี่แหละครับ ก็ทำได้แล้ว

  1. กำหนดให้เครื่องใดเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องสำหรับแชร์ (ต่อไปผมจะเรียกเครื่องแม่) ไปที่ This PC หรือ My Computer ของเครื่องแม่
  2. หาโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะแชร์ หรือเป็๋นที่เก็บไฟล์
  3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่จะแชร์ เลือก Properties

4. คลิกที่แทป Sharing

5. คลิกที่ปุ่ม Share

6. ใช้ปุ่มเลือกว่าเราจะแชร์ให้ใครบ้าง แต่ถ้าไม่ซีเรียสมาก ก็ให้เลือกเป็น Everyone คือใครที่ใช้เครื่องในบ้านก็จะเข้าถึงโฟลเดอร์ที่เราแชร์ได้หมด

7. คลิกปุ่ม Add

8. ในส่วนของ Permission Level กำหนดสิทธิของผู้ใช้งานร่วมกับเราว่าต้องการให้อ่านอย่างเดียว หรือ ถ้าต้องการให้ดูและเปิดไฟล์ได้ก็ให้เลือกเป็น Read/Write

9. คลิกที่ปุ่ม Share

10. สังเกตุว่าชื่อโฟลเดอร์และตำแหน่งที่เครื่องอื่นจะเห็น จะแสดงขึ้นมา คลิก Done


11. คลิก Close

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X