แนะนำการนำข้อมูลประกันสังคมจาก EASY-ACC Payroll ยื่นผ่านเว็บไซด์ประกันสังคมได้ทันที

13-9-2560 16-51-24

ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนนายจ้างกับสำนักงานประกันสังคม จะต้องยื่นแบบและนำส่งเงินสมทบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ปกติการยื่นแบบจะต้องจัดทำเอกสารและนำเงินสมทบไปชำระที่สำนักงานฯ ในปัจจุบันนายจ้างสามารถที่จะยื่นแบบและชำระเงินผ่านทางออนไลน์ได้ โดยโปรแกรม EASY-ACC Payroll ได้จัดเตรียมข้อมูลสำหรับจะใช้ยื่นผ่านทางเว็บไซด์ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว สามารถใช้ยื่นนำส่งได้ทันที

13-9-2560 16-36-55

ก่อนที่จะยื่นแบบผ่านทางเว็บไซด์ นายจ้างจะต้องลงทะเบียนสมัครผ่านทางเว็บไซด์ของสำนักงานประกันสังคมก่อน เพื่อขอรับ User และ Password ที่จะใช้ในการติดต่อ หลังจากที่ได้รับแล้ว ก็สามารถนำข้อมูลจากโปรแกรม EASY-ACC Payroll ใช้ยื่นนำส่งได้ทันที พร้อมกับเลือกการชำระเงิน ว่าจะชำระผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือไปชำระที่ธนาคารก็ได้

ขั้นตอนการทำงานโดยละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ในส่วนของ Knowledge Base ที่เว็บไซด์ของบิซิเนส ซอฟต์

http://businesssoft.com/support/kb/article/AA-01364

ในเวลานี้หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน ได้ให้ความสำคัญกับการยื่นเอกสารต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพราะจะช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการเดินทางได้เป็นอย่างมาก ส่วนโปรแกรม EASY-ACC Payroll ก็จะเพิ่มส่วนการนำข้อมูลออกไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ ด้วยเช่นกัน อาทิ การจ่ายเงินผ่านธนาคาร การนำส่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การยื่นแบบ ภงด.1 ภงด.1ก. เป็นต้น

ข้อมูลอ้างอิง

เว็บไซด์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X