ยื่นเงินสมทบประกันสังคมทางออนไลน์ โดยใช้โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll

งานบริการหลายอย่างในช่วงนี้ สามารถทำผ่านออนไลน์ได้ จะช่วยลดเวลาและขั้นตอนไปได้อย่างมาก ขั้นตอนไม่ยุ่งยากทำได้ง่ายตามขั้นตอนในคลิปนี้เลยครับ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X