แนะนำ ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องแสดงหลักฐานเพื่อขอลดหย่อนภาษี

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการรองรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษาศาสนสถาน โรงพยาบาล และองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น โดยมีช่องทางการรับข้อมูลได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  • กรณีรับบริจาคเป็นเงินสด หน่วยรับบริจาคจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลการรับบริจาคบนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์
  • กรณีรับบริจาคโดยผ่านการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ (QR Code, Bar Code) ธนาคารพาณิชย์จะเป็นผู้ส่งข้อมูลการรับบริจาคให้กรมสรรพากรตามที่ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์

ประโยชน์ของหน่วยรับบริจาค

สำหรับผู้บริจาค

  • ไม่ต้องจัดเก็บหลักฐานการบริจาค
  • ได้รับคืนเงินภาษีเร็วขึ้น
  • ตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ตลอด 24 ชั่วโมง บนเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

สำหรับหน่วยรับบริจาค

  • ไม่ต้องจัดทำหลักฐานการบริจาคเป็นกระดาษ
  • ไม่ต้องจัดเก็บสำเนาหลักฐานการบริจาค
  • ลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักฐาน
  • เข้าดูข้อมูลการรับบริจาคได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง
  • สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริจาค

ข้อมูลเพิ่มเติมและบริจาคเงิน

http://edonation.rd.go.th/donate/PageMain.jsp

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X