โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปทางด้านบัญชี

10584046_10152322446794952_3464973348566152056_n

10167916_10152322446669952_3152698240453992983_n

10530808_10152322446619952_8405910285186914015_n

10484031_10152322446694952_3049244256969155092_n

10352754_10152322447244952_2785879378305893857_n

10569020_10152322446769952_2666016491461740383_n

1924342_10152322447254952_7316121543793080552_n

10352572_10152322446394952_1094100800043001232_n

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปทางด้านบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรขององค์กรทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจี พาสุกรี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงได้เชิญคุณเฉลิมชัย เตตานนทร์สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด เป็นวิทยากรพิเศษอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปทางด้านบัญชี เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 และ 6 อาคาร 108 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ชมภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X