เกี่ยวกับบริษัท

ประวัติและความเป็นมาของบริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด
 • พ.ศ. 2530
  วางโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี

  เริ่มวางโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีที่เหมาะสำหรับธุรกิจทั่วไป โดยเปลี่ยนแนวความคิดของผู้ที่ต้องการจะนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานธุรกิจ ไม่จำเป็นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง หรือต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ไปจัดการงานให้ ไม่ต้องมีการสอน ไม่ต้องมีคนไปวางระบบ ทุกอย่างผู้ใช้จะต้องเริ่มต้นด้วยตนเอง และศึกษาการทำงานจากคู่มือเป็นหลัก เช่นเดียวกับผู้ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในต่างประเทศ

 • พ.ศ. 2533
  ก่อตั้งบริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด

  ก่อตั้งบริษัทฯ และวางจำหน่ายโปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป EASY-ACC 2.0 ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบบัญชีโปรแกรมแรก ที่พัฒนาโดยคนไทยจะวางจำหน่าย ในลักษณะโปรแกรมสำเร็จรูป

 • พ.ศ. 2535
  ปรับปรุงโปรแกรมบัญชี EASY-ACC เวอร์ชั่น 3.0

  ทำการปรับปรุงโปรแกรม EASY-ACC เป็นเวอร์ชั่น 3.0 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ กรมสรรพากรที่เปลี่ยนจากระบบภาษีการค้า มาเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมกับออกแบบใบกำกับสำเร็จรูป สำหรับ EASY-ACCเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้สะดวกขึ้น และได้นำฮาร์ดล็อคมาใช้ในการป้องกันการทำซ้ำ

 • พ.ศ. 2537
  พัฒนาโปรแกรมบัญชี EASY-ACC เวอร์ชั่น 4.0

  พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC เวอร์ชั่น 4.0 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ได้รับการปรับปรุงแถบจะทุกส่วน อาทิ เปลี่ยนกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ใหม่ ใช้ระบบ Softlock เพื่อป้องกันการทำซ้ำ พัฒนาระบบภาษาไทย เพื่อให้โปรแกรมแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งกรอบตาราง และกราฟฟิกต่างๆ ฯลฯ

  พัฒนาโปรแกรมบัญชีเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC PAYROLL เวอร์ชั่น 1.0 เพื่อลดภาระในงานบัญชีเงินเดือน ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้าน PAYROLL ภาษาไทย โปรแกรมแรกที่ได้วางจำหน่ายในรูปของโปรแกรมสำเร็จรูป เช่นเดียวกับโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC

  ได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับร้านหนังสือเพื่อให้การจัดจำหน่ายสามารถ กระจายไปได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปโปรแกรมแรกอีกเช่นกัน ที่ได้จัดจำหน่ายในลักษณะของ Shelf Product

 • พ.ศ. 2538
  วางจำหน่ายโปรแกรม

  วางจำหน่ายโปรแกรมขายปลีก ณ จุดขาย EASY-ACC Point of Sale 1.0 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจค้าปลีก

  วางจำหน่ายโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC เป็นเวอร์ชั่น 4.1

  วางจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC PAYROLL เวอร์ชั่น 2.0

 • พ.ศ. 2539
  ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานและให้บริการใหม่

  ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานและให้บริการใหม่ เป็นอาคาร 4 ชั้น 2 คูหา ซึ่งเป็นอาคารที่ได้จัดเตรียมส่วนที่ให้บริการลูกค้าอย่างครบถ้วน ได้แก่ ห้องฝึกอบรมการใช้งาน ห้องฝึกปฏิบัติงาน

  วางจำหน่ายโปรแกรม EASY-ACC 4.2

 • พ.ศ. 2540
  ปรับปรุงโปรแกรม EASY-ACC ทั้งหมด

  เตรียมโครงการในการปรับปรุงโปรแกรม EASY-ACC ทั้งหมด โดยเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานภายในใหม่หมด โดยได้เปลี่ยนระบบฐานข้อมูลจาก 8 บิตมาเป็น 16 บิต และให้โปรแกรมสามารถทำงานร่วมกับ Windows ได้อย่างมีเสถียรภาพมากที่สุด

 • พ.ศ. 2541
  เริ่มให้บริการผ่านทางอินเตอร์เนต

  ได้เริ่มการให้บริการผ่านทางอินเตอร์เนต

 • พ.ศ. 2542
  วางจำหน่ายโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่

  วางจำหน่ายโปรแกรม EASY-ACC 4.21 / EASY-ACC PAYROLL 2.08 / EASY-ACC Point of Sale 1.04 เพื่อให้โปรแกรมสามารถทำงานร่วมกับ CPU ความเร็วสูงที่ออกมาในขณะนั้นได้

 • พ.ศ. 2543
  โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC รุ่นใหม่

  โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC รุ่นใหม่ คือ EASY-ACC 4.3 / EASY-ACC PAYROLL 3.0 และ EASY-ACC Point of Sale 2.0 ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับการปรับเปลี่ยนและพัฒนาใหม่ โดยได้เปลี่ยนระบบ DataBase การแสดงผลโครงสร้างของระบบไฟล์

 • พ.ศ. 2549
  เปิดตัวโปรแกรม EASY-ACC Accounting System for Windows

  ออกโปรแกรม EASY-ACC Accounting System for Windows ซึ่งเป็นการนำเอานวตกรรมการออกแบบโปรแกรม ด้วยเทคโนโลยี่ทางด้านซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยมาร่วมในการพัฒนา สามารถรองรับการใช้งานในธุรกิจ ที่มีความซับซ้อนขึ้น และมีความยืดหยุ่น โดยผู้ใช้สามารถปรับการทำงานให้เข้ากับธุรกิจได้ง่าย

 • พ.ศ. 2551
  พัฒนาอุปกรณ์ EASY-ACC Flash Drive

  EASY-ACC Flash Drive Edition ได้ถูกพัฒนาขึ้นซึ่งเป็นอุปกรณ์ Flash Drive ที่ติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC Accounting System for Windows ไว้เรียบร้อยแล้ว เพียงเสียบอุปกรณ์เข้ากับช่อง USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ก็สามารถเรียกใช้โปรแกรมได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมงานทางด้านบัญชีและการเงินได้เต็มรูปแบบ และยังสามารถใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้งานในกรณีฉุกเฉินที่โปรแกรมหลักเกิดมีปัญหาไม่สามารถเรียกใช้งานได้ อุปกรณ์ตัวนี้จะช่วยให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องได้ทันที

 • พ.ศ. 2552
  จัดทำแบบเรียนการบัญชีกับคอมพิวเตอร์

  จัดทำแบบเรียนการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับอาชีวะศึกษา โดยใช้โปรแกรม EASY-ACC เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนซึ่งมีโรงเรียนตอบรับการใช้หลักสูตรนี้มากกว่า 300 โรงเรียนทั่วประเทศ

 • พ.ศ. 2554
  วางจำหน่ายโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่

  วางจำหน่ายโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll for Windows 1.0 โปรแกรมบัญชีเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC PAYROLL ได้รับการออกแบบและจัดลำดับการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ซึ่ง มีระบบตรวจสอบการอัพเดทโปรแกรมอัตโนมัติผ่านทางอินเตอร์เนต ทำให้โปรแกรม มีความทันสมัยตลอดเวลา

บริการของเรา

iconblue-support-03
สอบถามข้อมูลออนไลน์
LIVE CHAT
iconblue-support-04
02-971-4444
HOT LINE
X