DOWNLOAD CENTER

วิดีโอ และเอกสาร

ไฟล์ VDO และ เอกสาร แนะนำการใช้งานโปรแกรม เพื่อให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว 

รวมถึงไฟล์เอกสาร คู่มือการใช้งานในรูปแบบของ pdf ไฟล์

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC
คู่มือการใช้งานโปรแกรม EASY-ACC accounting system for Windows อย่างย่อ

File Size : 2.43 MB | Update : 2012-06-26

คู่มือการใช้งานโปรแกรม EASY-ACC Accounting System for Windows ฉบับย่อ สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาการทำงานโปรแกรมอย่างรวดเร็ว และพอมีพื้นฐานโปรแกรม EASY-ACC มาก่อน จะช่วยให้เรียนรู้การทำงานของโปรแกรมได้ง่ายและสะดวกขึ้น

โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll 2.0 Standard Version
คู่มือการใช้ โปรแกรมบัญชีเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC PAYROLL for Windows V.1.0

File Size : 4.47 MB | Update : 2011-03-17

คู่มือการใช้งานโปรแกรม EASY-ACC Payroll for Windows V1.0 อธิบายการใช้งานโปรแกรมโดยละเอียด ตั้งแต่การติดตั้ง การเริ่มต้นการใช้งาน การสร้างรหัสพนักงาน การบันทึกรายการต่างๆ ช่วยให้ท่านเรียนรู้การทำงานของโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC
เอกสารการติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC Accounting System for Windows V1.1 B2950

File Size : 0.59 MB | Update : 2012-11-05

โปรแกรม EASY-ACC Accounting System V1.1 B2950 ได้เพิ่มคุณสมบัติในส่วนการติดตั้ง Protection ผ่าน PROTECTION CODE ซึ่งเป็น Protection รุ่นใหม่ ที่จะถ่ายโอนสิทธิการติดตั้งจากอินเตอร์เน็ต สู่ฮาร์ดดิสก์หรือไฟล์เซิฟเวอร์ของเครื่องที่จะใช้งานได้โดยตรง

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC
เอกสารการติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC Accounting System for Windows V1.1 แบบ Network

File Size : 0.52 MB | Update : 2011-04-21

ในส่วนการติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC Accounting System V1.1 แบบ Network จะช่วยอำนวยความสะดวก และความคล่องตัวในการทำงาน โดยสามารถทำงานได้พร้อมกันหลายๆเครื่องในเวลาเดียวกันและใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน

โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll 2.0 Standard Version
เอกสารการติดตั้งโปรแกรมบัญชีเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC PAYROLL for Windows

File Size : 0.61 MB | Update : 2011-03-21

แนะนำการติดตั้งโปรแกรมบัญชีเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC PAYROLL อย่างง่ายๆ พร้อมภาพประกอบทุกขั้นตอน ให้คุณติดตั้งโปรแกรมได้ด้วยตนเอง โดยใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ใบกำกับ EASY-ACC แบบ 5 ชั้น ขนาด 9×11 นิ้ว มีหัวใบกำกับ
VDO สาธิตการออกแบบฟอร์มใบกำกับ (1)

File Size : 10.28 MB | Update : 2010-09-09

ไฟล์ VDO สาธิตการออกแบบฟอร์มใบกำกับ (1) ในการปรับแต่งรายงานหรือแบบฟอร์มใบกำกับของ EASY-ACC for windows มีเครื่องมือที่จะช่วยให้การออกแบบเป็นไปอย่างสะดวก ท่านจะเข้าใจรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ ของจอออกแบบรายงาน เครื่องมือที่ใช้งานต่างๆ และการปรับแต่งรายงานเบื้องต้น

ใบกำกับ EASY-ACC แบบ 5 ชั้น ขนาด 9×11 นิ้ว มีหัวใบกำกับ
ไฟล์วิดีโอแสดงแก้ไขและปรับฟอร์มใบกำกับให้ตรงกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน

File Size : 12.04 MB | Update : 2011-03-21

ในโปรแกรม EAYS-ACC เองได้มีการกำหนดการพิมพ์ ซึ่งจะเป็นค่ากลางๆ โดยจะเหมาะสมกับเครื่องพิมพ์ที่เป็นที่นิยมโดยทั่วไป หากเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน ไม่สามารถพิมพ์ใบกำกับให้ลงฟอร์มได้ ผู้ใช้งานสามารถที่จะปรับรูปแบบการพิมพ์ให้เข้ากับเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานอยู่ได้ 100%

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC
ไฟล์วิดีโอแสดงการสร้างแฟ้มข้อมูลหลายกิจการ พร้อมกำหนด Template ของแต่ละรายงาน ให้แตกต่างกัน

File Size : 8.95 MB | Update : 2011-03-21

โปรแกรม EAYS-ACC Accounting System สามารถสร้างกิจการได้สูงสุด 90 กิจการ โดยแต่ละกิจการสามารถกำหนด Template ของรายงานให้แตกต่างกันได้ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายกรณี หมายเหตุ : Template เป็นการกำหนดลักษณะของรายงาน ซึ่งเป็นการกำหนดรูปแบบไว้อยู่ภายนอกโปรแกรม โดยผู้ใช้งานสามารถทำการปรับแต่งรายงานภายในโปรแกรมได้จาก Tempate นี้

โปรแกรมบัญชีแยกประเภท EASY-ACC (General Ledger)
คู่มือการใช้งาน EASY-ACC for Windows โปรแกรมบัญชีแยกประเภท

File Size : 5.67 MB | Update : 2010-09-09

โปรแกรมสินค้าคงคลัง EASY-ACC (Inventory Control)
คู่มือการใช้งาน EASY-ACC for Windows โปรแกรมสินค้าคงคลัง

File Size : 5.92 MB | Update : 2010-09-09

โปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย EASY-ACC (Account Payable)
คู่มือการใช้งาน EASY-ACC for Windows โปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย

File Size : 5.94 MB | Update : 2010-09-09

โปรแกรมลูกหนี้และรายได้ EASY-ACC (Account Receivable)
คู่มือการใช้งาน EASY-ACC for Windows โปรแกรมลูกหนี้และรายได้

File Size : 6.44 MB | Update : 2010-09-09

คู่มือการใช้งาน EASY-ACC for Windows โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ/ซื้อสินค้า

File Size : 4.68 MB | Update : 2010-09-09

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC
เอกสารการติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC Accounting System for Windows V1.1 B2302

File Size : 0.26 MB | Update : 2010-09-09

โปรแกรม EASY-ACC Accounting System V1.1 B2302 ได้เพิ่มคุณสมบัติในส่วนการติดตั้ง Protection ผ่าน PROTECTION USB ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ใช้งานโปรแกรม โดยเฉพาะเครื่องรุ่นใหม่จะไม่มี Floppy Drive มาให้ก็สามารถที่จะติดตั้งโปรแกรมได้สะดวกมากขึ้น เพียงแต่เสียบ Protection USB เท่านั้น

X