คุณสมบัติของโปรแกรมบัญชี EASY-ACC

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System
รูปแบบใหม่ของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปภาษาไทย
 • ขั้นตอนการทำงานได้รับการออกแบบโดยอาศัยพื้นฐานการทำงานของธุรกิจปัจจุบัน และนำมาจัดลำดับการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน คล้ายกับการทำงานด้วยมือ
 • แสดงผลเป็นภาษาไทย ในแบบกราฟฟิกที่สวยงาม ผสมผสานการควบคุมการทำงานระหว่างเม้าส์กับคีย์บอร์ดได้อย่างลงตัว ช่วยทำงานได้ง่ายและรวดเร็วพร้อมกับความสะดวกในการใช้งานไปในเวลาเดียวกัน
 • การทำงานของแต่ละโปรแกรมแยกออกจากกัน อย่างเป็นอิสระ สามารถเริ่มต้นการทำงานที่โปรแกรมใดก่อน-หลังได้ตามต้องการ ทำให้เมนูในแต่ละโปรแกรมไม่ดูซับซ้อน และใช้งานได้สะดวก ควบคุมการทำงานได้ง่าย
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System
รองรับการทำงานข้อมูลหลายกิจการ
 • สร้างกิจการได้สูงสุด 90 กิจการ แต่ละกิจการสามารถกำหนดรูปแบบของรายงานและใบกำกับที่แตกต่างกันได้
 • การทำงานของโปรแกรมเป็นแบบ INTERACTIVE จึงทำให้สามารถพิมพ์รายงานต่างๆออกมาได้ทันที โดยไม่ต้องมีการประมวลผลใดๆทั้งสิ้น
 • มีระบบตรวจสอบการอัพเดทโปรแกรมอัตโนมัติผ่านทางอินเตอร์เนต ทำให้โปรแกรม EASY-ACC มีความทันสมัยตลอดเวลา
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System
มีเสถียรภาพสูงทำงานได้แม้ในระบบ SAVE MODE
 • โปรแกรม EASY-ACC พัฒนาขึ้นโดยไม่เน้นการใช้ Engine ของ Windows ไม่ว่าจะเป็น .net, active x, หรือการเข้าไปใช้ Registry เท่ากับว่าโปรแกรมได้อาศัย Windows เพื่อการแสดงผลเป็นหลัก ดังนั้น ทำให้โปรแกรมมีความเสถียรในการทำงานสูง ทำงานได้แม้ใน Save Mode
 • ย้ายการติดตั้งโปรแกรมไปยัง ไดเร็คทอรี่อื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย หรือติดตั้งโปรแกรมได้บนอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ได้ อาทิ Flash Drive, SD-CARD, Compact Flash, External Harddisk ทำให้สามารถนำโปรแกรมไปทำงานในที่ต่างๆ ได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้ง
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System
B-TREE FILER ระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง
 • ใช้ระบบฐานข้อมูลของโปรแกรม คือ B-TREE FILER เป็นฐานข้อมูลที่มีลักษณะการจัดเก็บแบบบันทึกตามหลัก Balance B-TREE Algotithm มีเสถียรภาพในการทำงานสูง ไม่จำเป็นต้องมีการดูแลใดๆเป็นพิเศษ
 • รองรับปริมาณข้อมูลได้มากกว่า 10 Gb.
 • พร้อมระบบสำรองข้อมูลที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย และนำข้อมูลกลับมาลงใหม่ได้อย่างสะดวก
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System
ระบบ Password ถึง 5 ระดับ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล
 • ระบบรหัสผ่าน (Password) เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกเรียกเข้าสู่โปรแกรม หรือเรียกดูรายงานที่ไม่ต้องการให้เปิดเผยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดขอบเขตการทำงานของรหัสผ่านได้อย่างรัดกุม เช่นอนุญาตให้บันทึกใบกำกับได้ แต่ไม่มีสิทธิในการแก้ไข พิมพ์ซ้ำ หรือเรียกดูรายงานบางตัว เป็นต้น
 • เก็บบันทึกประวัติการใช้งานโปรแกรมจากเครื่องที่เรียกใช้งานในทุกๆขั้นตอนการทำงาน (Audit Tail) เพื่อการตรวจสอบ
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System
รูปแบบและชนิดของรายงานหลากหลายครบถ้วน
 • รูปแบบและชนิดของรายงานหลากหลายครบถ้วน สามารถกำหนดช่วงเวลาที่จะพิมพ์รายงานได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรายปี รายเดือน รายวัน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลสำหรับนำมาวิเคราะห์ หรือตัดสินใจในการกำหนดนโยบายต่างๆได้อย่างละเอียด
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System
จัดเรียงข้อมูล กำหนดกลุ่มข้อมูลได้ตามต้องการ
 • การเรียกดูรายงานแบบตาราง (Grid Data) สามารถจัดเรียงลำดับ กำหนดกลุ่มข้อมูล กำหนดข้อมูลที่จะแสดง หรือ สร้างเงื่อนไขการคัดกรองข้อมูลเพื่อดูเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เช่นต้องการดูเฉพาะสินค้าที่มียอดขายรวมเกิน 100,000 บาท หรือ เฉพาะลูกค้าที่มีคำว่า “เจริญ” เป็นต้น
 • นำข้อมูลออก Export Data ได้หลายรูปแบบ อาทิ TEXT, Excel, HTML เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ่ เช่น MS EXCEL, MS ACCESS, Microdoft Word หรือ นำข้อมูลไปใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ได้ตามต้องการ
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System
แก้ไขออกแบบ หรือ ปรับรูปแบบรายงานได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่
 • การทำงานของโปรแกรม จะเป็นแบบ INTERACTIVE ดังนั้น หลังจากที่บันทึกข้อมูล เข้าสู่โปรแกรมแล้วก็สามารถพิมพ์รายงานได้ทันทีโดยไม่ต้องทำขั้นตอนใดๆ อีกทั้งสิ้น ซึ่งขั้นตอนในการพิมพ์รายงานนั้น ก็เพียงแต่เลือกรายงานที่ต้องการ จากนั้นให้กำหนดค่าตัวเลือกต่างๆ ตามที่โปรแกรมถาม เช่น ตั้งแต่วันที่ใดจนถึงวันที่ใด หรือตั้งแต่งวดบัญชีใดจนถึงงวดบัญชีใด จากนั้นโปรแกรมก็จะพิมพ์รายงาน ตามที่เลือกและกำหนดไว้ให้ทันที
 • รายงาน ใบกำกับต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขใบกำกับที่จัดเตรียมไว้ในโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของกิจการได้ ด้วยเครื่องมือออกแบบรายงานที่ทันสมัย ที่ครอบคลุมการทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และเก็บรูปแบบที่ออกแบบไว้เพื่อใช้งานในกิจการอื่นได้อีกด้วย
 • สามารถแก้ไขหัวรายงาน โลโก้บริษัท ในรายงาน หรือ สลิปเงินเดือน ด้วย Report Designer Program ที่มีอยู่ในโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll
 • มีการทำงานแบบ Multitask สามารถดูรายงานได้หลายรายงานได้ในเวลาเดียวกัน
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System
แบบฟอร์มสำเร็จรูป ถูกต้องตามหลักสรรพากร พร้อมใช้งานทันที
 • แบบฟอร์มใบกำกับสำเร็จรูป EASY-ACC สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ที่พร้อมใช้งานได้ทันที เพิ่มความคล่องตัว และรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
 • ใบกำกับสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้มากมาย เช่น ใบส่งของ ใบฝากขาย ใบรับซ่อม ใบส่งสินค้าชั่วคราว ฯลฯ
 • ออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะนำไปใช้งาน และถูกต้องตามระเบีบยของกรมสรรพากรเป็นหลัก ดังนั้นจึงมีรายละเอียดที่ครบถ้วน นำไปใช้งานได้กับกิจการทุกประเภท ทุกรูปแบบ
 • มีให้เลือกหลายแบบตามความต้องการ ทั้งแบบ 3 ใบต่อชุด ไม่มีหัวใบกำกับ แบบ 5 ใบต่อชุด (เอกสารออกเป็นชุด) มีหัวใบกำกับ หรือแบบครึ่งใบ 6×9 นิ้ว ไม่มีหัวใบกำกับ
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System
ความต้องการของระบบ
 • ระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows® XP / Vista™ / 7 / 8 / 10 (32 bit หรือ 64 bit)
 • CPU Intel or AMD processor ความเร็ว 1.6 GHz ขึ้นไป
 • เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 150 MB
 • หน่วยความจำขั้นต่ำ 512 MB
 • จอแสดงผลขั้นต่ำ XGA (1024×768) หรือ สูงกว่า
 • เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นที่ใช้งานบน Microsoft® Windowsได้
 • ในชุดประกอบด้วย คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม ซีดีสำหรับการติดตั้ง บัตรลงทะเบียน และ Protection Code สำหรับติดตั้งโปรแกรม
X