Instagram นำระบบ AI ป้องกันการกลั่นแกล้งมาใช้

ในโลกสังคมออนไลน์ เป็นโลกที่ติดต่อกันโดยไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงผ่านทางสื่อโซเชียล อินสตาแกรม (IG) เป็นสื่อหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก โดยให้สมาชิกสามารถลงรูปหรือเนื้อหาที่อยากนำเสนอ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เห็นรูปหรือเนื้อหา สามารถวิจารณ์ได้ตามความคิดเห็นส่วนตัว โดยผู้ที่เขียนคำวิจารณ์มีทั้งประสงค์ดีและประสงค์ร้าย และมีบุคคลบางกลุ่มมักจะให้คำวิจารณ์ในเชิงกลั่นแกล้ง เมื่อเนื้อหาเหล่านั้นก็ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะทำให้ผู้ลงรูปได้รับความเสียหาย ที่ร้ายที่สุดคือมีผู้เสียชีวิตจากคำวิจารณ์ที่เกิดจากการกลั่นแกล้งด้วย

ทาง IG จึงได้นำระบบ Artificial Intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ มาวิเคราะห์คำวิจารณ์ที่มีการเขียนลงไปว่าส่อไปในทางไม่ดีหรือไม่ หากระบบพิจารณาแล้วว่าเนื้อหาเป็นไปในทางล่วงละเมิดหรือกลั่นแกล้ง ก็จะมีคำเตือนให้ทบทวนข้อความเหล่านั้นอีกครั้ง โดยในช่วงทดสอบพบว่าบุคคลที่เขียนคำวิจารณ์ในเชิงกลั่นแกล้งลดน้อยลง บางคนก็เลิกเขียนไปเลยก็มี

นอกจากนี้ทาง IG ยังพบว่า การโต้ตอบกับบุคคลที่มีพฤติกรรมชอบกลั่นแกล้งนั้น ผู้ถูกกลั่นแกล้งมักจะถูกโต้ตอบจากอีกฝ่ายหนึ่งที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทาง IG จึงได้เพิ่มคุณสมบัติ Restricted เฉพาะบุคคลคนนั้น โดยเขาจะเห็นแต่เฉพาะข้อความของเขาคนเดียว แต่จะไม่เห็นข้อความของบุคคลอื่น

การที่ผู้ให้บริการได้แสดงถึงความรับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ นับว่าเป็นเรื่องที่ดี ทั้งนี้เพื่อปกป้องไม่ให้บุคคลที่มีพฤติกรรมไม่ดีใช้สื่อสาธารณะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นอย่างไร้เหตุผล

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X