โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll

Showing all 2 results

 • Quick View

  โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll for Windows V2 Standard Version

  ช่วยคำนวณรายได้รายการหัก ภาษี ประกันสังคม ด้วยวิธีการคำนวณเงินเดือนแบบอัตโนมัติ และออกรายงานต่างๆ ได้ทันที อาทิ ภ.ง.ด.1, ส.ป.ส.1-10, กท.20, เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ สามารถกำหนดประเภทของรายได้และรายการหักตามที่กิจการต้องการเองได้ นำข้อมูลเงินเดือนจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร นำส่งส่งข้อมูล ภ.ง.ด.1 ผ่านโปรแกรม RDPrep ของสรรพากร นำส่งข้อมูลประกันสังคมผ่านอินเตอร์เน็ต…

  รหัสสินค้า: 1109106001 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,
  ฿9,000.00
 • Quick View

  โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll for Windows V2 Network Version

  ใช้ติดตั้งบน PC หรือบนระบบ LAN สามารถใช้งานพร้อมกันได้ 1-10 Users โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll ช่วยคำนวณรายได้รายการหัก ภาษี ประกันสังคม ด้วยวิธีการคำนวณเงินเดือนแบบอัตโนมัติ และออกรายงานต่างๆ ได้ทันที อาทิ ภ.ง.ด.1, ส.ป.ส.1-10, กท.20, เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ สามารถกำหนดประเภทของรายได้และรายการหักตามที่กิจการต้องการเองได้ นำข้อมูลเงินเดือนจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร นำส่งข้อมูล ภ.ง.ด.1 ผ่านโปรแกรม RDPrep ของสรรพากร นำส่งข้อมูลประกันสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต และส่ง E-Payslip, หนังสือรับรองการหักภาษีฯ ให้พนักงานผ่านทางอีเมล…

  รหัสสินค้า: 1109106010 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,
  ฿20,000.00
X