สำหรับผู้ที่มีอุปกรณ์ EASY-ACC Flash Drive  Edition หรือ EASY-ACC Payroll Flash Drive Edition สามารถนำอุปกรณ์มาอัพเกรดเป็นโปรแกรมชุด Standard ตามโปรแกรมที่ท่านมีอยู่ หลังการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อย ท่านจะได้รับรหัสติดตั้งไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ สามารถนำโปรแกรมไปติดตั้งที่ PC, โน๊ตบุ๊ก, LAN หรือบนอุปกรณ์อื่นตามที่ท่านต้องการได้

สำหรับการใช้สิทธิเพื่ออัพเกรดมีรายละเอียดดังนี้

  1. อุปกรณ์โปรแกรมบัญชี EASY-ACC Flash Drive Edition สามารถนำมาอัพเกรดเป็น โปรแกรมบัญชี EASY-ACC ชุดรวม Standard V1 หรือ V2 ในราคาเพียง 6,420 บาท (จากปกติ 17,120 บาท)
  2. อุปกรณ์โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll Flash Drive Edition สามารถนำมาอัพเกรดเป็น โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll Standard V1 หรือ V2 ในราคาเพียง 4,280 บาท (จากปกติ 9,630 บาท)
  3. ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิต้องส่งอุปกรณ์ของท่านกลับมายังบริษัทฯ พร้อมชำระค่าอัพเกรด จากนั้นทางบริษัทจะส่งรหัสการติดตั้ง Protection Code ไปให้ท่านทางอีเมลหลังจากได้รับอุปกรณ์แล้ว และสามารถนำไปติดตั้งบนอุปกรณ์ของท่านได้ทันที

*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว