อัพเกรดโปรแกรมบัญชี EASY-ACC Accounting for Windows V2 ชุดแยก

฿1,500.00

สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม EASY-ACC for Windows ชุดแยกทุกรุ่น (GL/IC/AP/AR) สามารถใช้สิทธิ์เพื่ออัพเกรดเป็น EASY-ACC Accounting System for Windows V2 ซึ่งได้ปรับปรุงเพิ่มเติมการทำงานใหม่ในทุก ๆ ส่วน รองรับธุรกิจที่ต้องการข้อมูลที่ครบถ้วนและละเอียดมากขึ้น แต่ยังคงความง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน…

รหัสสินค้า: 1109201001 หมวดหมู่:
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม EASY-ACC for Windows ชุดแยกทุกรุ่น (GL/IC/AP/AR) สามารถใช้สิทธิ์เพื่ออัพเกรดเป็น EASY-ACC Accounting System for Windows V2 ซึ่งได้ปรับปรุงเพิ่มเติมการทำงานใหม่ในทุก ๆ ส่วน รองรับธุรกิจที่ต้องการข้อมูลที่ครบถ้วนและละเอียดมากขึ้น แต่ยังคงความง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน อาทิ :-

 • ขยายความยาวช่องบันทึกข้อมูลต่าง อาทิเช่น รหัสสินค้า เลขที่ใบกำกับ ชื่อ-ที่อยู่ หมายเหตุ ฯลฯ
 • รองรับการรับ-จ่ายเงินทุกรูปแบบ เงินสด เช็ค บัตรเครดิต โอนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส่วนลด
 • จัดพิมพ์ใบแนบ ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53
 • นำข้อมูล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ไปยังโปรแกรม RDPrep
 • ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) พร้อมคำนวณค่าเสื่อมราคาอัตโนมัติตลอดทั้งปี
 • และอื่นๆ ฯลฯ

หมายเหตุ

 • กรณีที่โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC for Windows เป็นชุดรวม จะไม่สามารถอัพเกรดเฉพาะโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งได้
 • ราคาอัพเกรดต่อ 1 โปรแกรม เช่น ถ้ามีโปรแกรมสินค้าคงคลัง และ โปรแกรมลูกหนี้และรายได้ จะต้องทำการอัพเกรดรวม 2 โปรแกรม

ความต้องการของระบบ

 • ระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows®  7 / 8 / 10 / 11 (32 bit หรือ 64 bit) หรือใหม่กว่า
 • CPU Intel or AMD processor ความเร็ว 1.6 GHz ขึ้นไป
 • เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 150 MB
 • หน่วยความจำขั้นต่ำ 1 Gb.
 • จอแสดงผลขั้นต่ำ XGA (1024 x 768) หรือ สูงกว่า
 • เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นที่ใช้งานบน Microsoft® Windowsได้

ในชุดโปรแกรมประกอบด้วย

 • ไฟล์ติดตั้งโปรแกรมจัดส่งให้ทางอีเมลที่ลงทะเบียน
 • บัตรลงทะเบียน
 • Protection Code สำหรับติดตั้งโปรแกรม
X