โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll for Windows V2 Standard Version

฿9,000.00

ช่วยคำนวณรายได้รายการหัก ภาษี ประกันสังคม ด้วยวิธีการคำนวณเงินเดือนแบบอัตโนมัติ และออกรายงานต่างๆ ได้ทันที อาทิ ภ.ง.ด.1, ส.ป.ส.1-10, กท.20, เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ สามารถกำหนดประเภทของรายได้และรายการหักตามที่กิจการต้องการเองได้ นำข้อมูลเงินเดือนจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร นำส่งส่งข้อมูล ภ.ง.ด.1 ผ่านโปรแกรม RDPrep ของสรรพากร นำส่งข้อมูลประกันสังคมผ่านอินเตอร์เน็ต…

รหัสสินค้า: 1109106001 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,
คำอธิบาย

ช่วยคำนวณรายได้รายการหัก ภาษี ประกันสังคม ด้วยวิธีการคำนวณเงินเดือนแบบอัตโนมัติ และออกรายงานต่างๆ ได้ทันที อาทิ ภ.ง.ด.1, ส.ป.ส.1-10, กท.20, เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ สามารถกำหนดประเภทของรายได้และรายการหักตามที่กิจการต้องการเองได้ นำข้อมูลเงินเดือนจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร นำส่งส่งข้อมูล ภ.ง.ด.1 ผ่านโปรแกรม RDPrep ของสรรพากร นำส่งข้อมูลประกันสังคมผ่านอินเตอร์เน็ต และส่ง E-Payslip, หนังสือรับรองการหักภาษีฯ ให้พนักงานผ่านทางอีเมล ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี

รองรับการทำงานในรูปแบบใหม่ ที่ทุกการทำงานของการทำเงินเดือนจะเสร็จสิ้นภายในโปรแกรมเดียว โดยข้อมูลจากโปรแกรมเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานต่าง ๆ โดยไม่ต้องพิมพ์หรือเดินทางไปยื่นเอกสาร

 

ความต้องการของระบบ
  • ระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows®  7 / 8 / 10 / 11 (32 bit หรือ 64 bit) หรือใหม่กว่า
  • CPU Intel or AMD processor ความเร็ว 1.6 GHz ขึ้นไป
  • เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 150 MB
  • หน่วยความจำขั้นต่ำ 1 Gb.
  • จอแสดงผลขั้นต่ำ XGA (1024 x 768) หรือ สูงกว่า
  • เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นที่ใช้งานบน Microsoft® Windowsได้
ในชุดโปรแกรมประกอบด้วย
  • แผ่น CD สำหรับติดตั้งโปรแกรม หรือดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งได้ กรณีไม่มีเครื่องอ่าน CD
  • คู่มือการติดตั้งโปรแกรมและการใช้งาน
  • บัตรลงทะเบียน
  • Protection Code สำหรับติดตั้งโปรแกรม
X