ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถ้าต้องการจะให้ร้านค้าออกใบกำกับภาษีจะต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีลงในใบกำกับภาษีด้วย ซึ่งเป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 196 เกี่ยวกับรูปแบบใบกำกับภาษีแบบใหม่ โดยจะผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2557 แต่ได้เลื่อนออกไปเป็นวันที่ 1 มกราคม 2558 โดยสาระสำคัญในใบกำกับภาษีรูปแบบใหม่นี้จะต้องมีระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อหรือผู้รับบริการลงในใบกำกับภาษีด้วย
X