เมื่อมีกฎหมายเกี่ยวกับภาษีออกมา ก็มักจะมีคำว่า บุคคลธรรมดา ผู้ประกอบการ หรือ นิติบุคคล เนื่องจากกฏหมายอาจจะมีผลเฉพาะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น เช่น ถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทแต่ละเดือนรับเงินเดือนเพียงอย่างเดียว ก็จะถือว่าเป็น "บุคคลธรรมดา" แต่ถ้าคุณมีทำอาชีพอื่นเสริมด้วย เช่น ขายของทางอินเตอร์เน็ต สถานะของคุณก็จะเปลี่ยนเป็น "ผู้ประกอบการ" เป็นต้น การตีความในข้อกฏหมายจะต้องมีคำนิยามอธิบายว่าคำที่อ้างถึงมีความหมายว่าอย่างไร เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในกรณีที่เกิดเป็นคดีความกันขึ้น

ปัจจุบัน กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นกิจการที่การเจริญเติบโตมาก แต่ผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจเรื่องภาษีอากร ดังนั้นกรมสรรพากรจึงรวบรวมประเภท "ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่" ที่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี

10584046_10152322446794952_3464973348566152056_n 10167916_10152322446669952_3152698240453992983_n 10530808_10152322446619952_8405910285186914015_n 10484031_10152322446694952_3049244256969155092_n 10352754_10152322447244952_2785879378305893857_n 10569020_10152322446769952_2666016491461740383_n 1924342_10152322447254952_7316121543793080552_n 10352572_10152322446394952_1094100800043001232_n คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปทางด้านบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
X