DOWNLOAD CENTER

สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม EASY-ACC Accounting System for Windows ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรายงานเอง หรือปรับแต่งให้เหมาะสมกับเครื่องพิมพ์แต่ละประเภทได้ และเพื่อความสะดวกในการทำงานท่านสามารถดาวน์โหลด Template สำเร็จรูปเพื่อปรับรูปแบบการพิมพ์ได้ทันที

Template สำหรับใบกำกับสำเร็จรูป EASY-ACC แบบปรับปรุง

Template สำหรับใบกำกับสำเร็จรูป EASY-ACC ที่มีการปรับปรุงแก้ไขจากรุ่นเดิม ให้มีความสวยงามเรียบร้อย สามารถให้พิมพ์ใบกำกับภาษีได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของกรมสรรพากร
วิธีการนำ Template ไปใช้งาน
หลังจากที่ได้ได้ดาวน์โหลด Template แล้วให้ทำการแตก Zip ไฟล์ จะได้ไฟล์ชื่อ invoice_form.rtm

Copy ไฟล์ตามข้อ 1 ไปไว้ในโฟลเดอร์ _Template ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC

หลังจาก Copy แล้วสามารถเรียกพิมพ์ใบกำกับได้ทันที

 

Download Details

Company :

Business Soft Co., Ltd.

License : 

Free

Version : 

1.10

File Date : 

2013-12-02

File Size : 

0 MB

X