DOWNLOAD CENTER

สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม EASY-ACC Accounting System for Windows ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรายงานเอง หรือปรับแต่งให้เหมาะสมกับเครื่องพิมพ์แต่ละประเภทได้ และเพื่อความสะดวกในการทำงานท่านสามารถดาวน์โหลด Template สำเร็จรูปเพื่อปรับรูปแบบการพิมพ์ได้ทันที

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC
Template รายงานสำหรับเครื่องพิมพ์ Dot Matrix แบบแคร่ยาว

Template ชุดนี้ได้ออกแบบขึ้นมาสำหรับเครื่องพิมพ์แบบแคร่ยาว ซึ่งจะมีรายละเอียดที่แสดงในรายงานมากกว่ารายงานที่พิมพ์บนเครื่องพิมพ์ชนิดอื่น แต่กระดาษที่ท่านจะใช้จะต้องเป็นกระดาษแบบ 15×11 นิ้วเท่านั้น จึงจะได้ความสมบูรณ์ครบถ้วนของรายงาน

วิธีการใช้งาน
ทำการดาวน์โหลดไฟล์ และแตก ZIP ไฟล์ออกมา
ทำการย้ายไดเร็คทอรี่ไปยังไดเร็คทอรี่ของ ECACC32
ทำการสร้างข้อมูลกิจการใหม่ขึ้นมา โดยข้อมูลให้ไปชี้ยังข้อมูลชุดเดิมที่ท่านมีอยู่
ในส่วนของ Template ของรายงานให้ท่านชี้ไปยังตำแหน่งของ C:\ECACC32\template_dot_15x11

Download Details

Company :

Business Soft Co., Ltd.

License : 

Free

Version : 

1.10

File Date : 

2013-12-02

File Size : 

1.78 MB

X