DOWNLOAD CENTER

สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม EASY-ACC Accounting System for Windows ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรายงานเอง หรือปรับแต่งให้เหมาะสมกับเครื่องพิมพ์แต่ละประเภทได้ และเพื่อความสะดวกในการทำงานท่านสามารถดาวน์โหลด Template สำเร็จรูปเพื่อปรับรูปแบบการพิมพ์ได้ทันที

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC
Template ใบกำกับที่ปรับขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้น

Template Report สำหรับใบกำกับใน EASY-ACC Accounting System for Windows ที่มีการปรับปรับขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้น เฉพาะผู้ที่อัพเดทเป้น EASY-ACC Accounting System for Windows ตั้งแต่ B1330 ขึ้นไป

อัพเดทโปรแกรม EASY-ACC Accounting System for Windows

ข้อแนะนำ ถ้าคุณมีการออกแบบฟอร์มบิลไว้ใช้ในงานเฉพาะ ไม่แนะนำให้ทำการอัพเดท เพราะจะทำให้มีปัญหากับการพิมพ์ใบกำกับไปลงตามฟอร์มที่กำหนดไว้ได้

วิธีการใช้งาน 1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ Template510124.zip
2. Copy ไฟล์ที่แตก Zip แล้วไปไว้ที่ C:\ECACC32\TEMPLATE หรือที่ไดเร็คทอรี่ที่ติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC for Windows ไว้
3. หลังจากที่ COPY ลงไปแล้ว สามารถใช้งานได้ทันที

รายงานที่ได้รับการแก้ไข
1. ใบกำกับ ทั้งแบบลงฟอร์ม และไม่ลงฟอร์ม
2. ใบรับคืน ทั้งแบบลงฟอร์มและไม่ลงฟอร์ม
3. ใบสั่งจอง ทั้งแบบลงฟอร์มและไม่ลงฟอร์ม
4. ใบซื้อสินค้า ทั้งแบบลงฟอร์ม และไม่ลงฟอร์ม
5. ใบส่งคืน ทั้งแบบลงฟอร์ม และไม่ลงฟอร์ม
6. ใบสั่งซื้อ ทั้งแบบลงฟอร์ม และไม่ลงฟอร์ม
7. ใบวางบิล (เพิ่มแสดงวันที่ครบกำหนด, ยอดขำระแล้ว, ยอดที่ค้างชำระ)
8. ใบรับวางบิล (เพิ่มแสดงวันที่ครบกำหนด, ยอดชำระแล้ว, ยอดที่ค้างชำระ)

Download Details

Company :

Business Soft Co., Ltd.

License : 

Free

Version : 

1.10

File Date : 

2013-12-02

File Size : 

0.05 MB

X